1. Start
  2. Børn og unge
""

Børn og unge

Vi varetager komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge. Vi varetager støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver samt mentorforløb, støttekontaktperson forløb.

Vi hjælper dig

Humana Danmark varetager komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge.

Humana Danmarks medarbejdere tilbyder og leverer professionel støtte, med udgangspunkt i barnet eller den unges særlige behov og motivation, der arbejdes med målrettede og individuelle tilpassede indsatser, som tager udgangspunkt i Barnets plan.

  • Støttekontaktpersonforløb
  • Forældrevejledning
  • Skoleforberedende undervisning
  • Familiebehandling
  • Mentorforløb
  • Støttet samvær
  • Aflastnings- og skærmningsopgaver

Vi møder barnet/den unge med respekt og ligeværd samt med en høj faglighed og forståelse for og validering af den enkeltes særlige behov og udfordringer. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med skolevægring.

Vi arbejder med udgangspunkt ud fra en anerkendende, ressourcefokuseret platform med et mål om at sikre små og synlige succeser for barnet eller den unge.

Kendetegnene for dette er Humana Danmarks matchningsproces, hvor der sammen med forældrene, børnene og de unge afdækkes særlige behov og ønsker af fx medarbejderes kompetencer og/eller erfaringer.

Vi kan varetage

Målgrupper

Angsttilstande, anoreksi, bipolar lidelse, dyspraksi, demens, fysiske funktionsnedsættelser, indlæringsvanskeligheder, personlighedsforstyrrelse, posttraumatisk stress - PTSD, psykoser, psykosociale udfordringer, selvskadende adfærd, Tourettes syndrom, ADD, ADHD, alkoholmisbrug, aspergers syndrom, autismespektrumsforstyrrelse (ASF), borderline, kost og vægt, neuroser, overgreb, psykiske traumer, psykiske udviklingsforstyrrelser, skizofreni, skolevægring, sociale problemer, somatiske udfordringer, spiseforstyrrelser, tvangslidelse - OCD.

Ydelsesform

Ambulant, i hjemmet eller i aflastning

Lovparagraffer

Børn og familie

§ 30 Tidligt forebyggende indsatser.
§ 86 Aflastning i hjemmet bevilget som merudgift.
§ 89 Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 18 år.
§ 32.1.1 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
§ 32.1.3 Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge, eller for hele familien.
§ 32.1.5 Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge.
§ 32.1.8 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.
§ 75 og § 76 Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. Barnet Lov § 46 og 47.
§ 104.3 Støttet samvær.
§ 105.1.1 Overvåget samvær.
§ 114.1.2 Ungestøtte - fast kontaktperson for den unge.
§ 115 Ungestøtte - fast kontaktperson for den unge.

Børn og voksne

§ 84 jf. Serviceloven (Barnets Lov § 90). Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Voksne

§ 83 - Personlig og praktisk hjælp.
§ 85 - Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer.
§ 86.2 Hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov herfor.