Kontaktoplysninger

Kontakt os

A group of people sitting on a bench

Familie

I Humana Danmark arbejder vi med udgangspunkt i at familien skal holdes samlet, og at der skabes hensigtsmæssige dynamikker og mestringsstrategier i familien.

Vi varetager komplekse opgaver omkring en lang række forskellige familieproblematikker. Vi varetager forebyggende foranstaltninger, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver, akutforanstaltninger samt mentorforløb.

Vi samarbejder med og støtter familien, så de får muligheden for at udvikle en forståelse for hinandens perspektiver og strategier, således at funktioner og roller i familien bliver tydelige for alle på hvert deres udviklingsniveau.

Målet med den samlede støtte er, at sikre familiens indsigt i deres egen hverdag, ud fra den konkrete situation, familiens egne mål samt de kommunale handleplansmål. Børnene skal sikres kontinuerlighed og forudsigelighed i deres udvikling, fx. i forhold til konfliktløsningsmodeller, skolegang, fritidsliv og sociale kontakter.

Vi tilrettelægger altid individuelt ud fra respekten for den enkelte families normer og kulturelle baggrund samt den kommunale handleplan for indsatsen.

Kendetegnene for dette er Humana Danmarks matchningsproces, hvor der sammen med familien afdækkes særlige behov og ønsker af fx. medarbejderes kompetencer og - eller erfaringer.

Vi kan varetage

Målgrupper

Angsttilstande, anoreksi, bipolar lidelse, dyspraksi, demens, fysiske funktionsnedsættelser, indlæringsvanskeligheder, personlighedsforstyrrelse, posttraumatisk stress - PTSD, psykoser, psykosociale problematikker, selvskadede adfærd, Tourettes syndrom, ADD, ADHD, alkoholmisbrug, aspergers syndrom, autismespektrumsforstyrrelse (ASF), borderline, kost og vægt, neuroser, overgreb, psykiske traumer, psykiske udviklingsforstyrrelser, skizofreni, skolevægring, sociale problemer, somatiske udfordringer, spiseforstyrrelser, tvangslidelse - OCD.

Ydelsesform

Ambulant, i hjemmet eller i aflastning

Lovparagraffer og problematik – Børne/familie

 • § 11
 • § 41
 • § 44
 • § 45
 • § 52.3.6
 • § 54
 • § 11.3.1
 • § 32
 • § 52.3.2
 • § 52.3.3
 • § 52.3.9

Lovparagraffer og problematik – Voksen/ældre

 • § 76 og 76a
 • § 84
 • § 86.2
 • § 85