Humana Danmark søger kvalificeret pædagogiske vejleder i Jylland

Udgivet: 2021-03-12

Vi søger til en stilling i Jylland, Region Midt.

Vi kan tilbyde:

 • En spændende arbejdsplads i udvikling med mange forskelligartede opgaver inden for pædagogisk vejledning.
 • Fokus på kerneopgaven og bevidsthed om vores faglighed
 • Engagerede og loyale kolleger med fokus på samarbejde, mentalisering og åbenhed
 • Praksisnære interne uddannelser.
 • Løbende faglig supervision
 • En arbejdsplads der er fleksibel i fht. hjemmearbejde.

 

Det forventes af den pædagogiske vejleder at du:

 • Har en pædagogisk uddannelse og en evt. efteruddannelse bag dig.
 • Har erfaring med det special - og socialpædagogiske område og ikke mindst specialpædagogisk praksis.
 • Har kendskab til udviklingsforstyrrelser og beslægtede udfordringer i praksis
 • Er en dygtig formidler både i tale og på skrift og mestrer en dialogbaseret kommunikation
 • Er ansvarsbevidst og innovativ
 • Er vedholdende nysgerrig i forhold til det samlede faglige område.
 • Kan tovholde, koordinere og være sagsleder i større indsatser og følge op på medarbejdere, både fagligt, metodisk og personligt i disse.
 • Er fleksibel i fht. at imødegå vores borgere og familiers særlige behov.

De forventede arbejdsopgaver:

 • Vejledning for pårørende.
 • Tovholder på de pædagogiske mål i familierne.
 • Rådgivning og sparring omkring autisme og beslægtede udfordringer til medarbejdere
 • Undervisning og kurser på praksisnært niveau efter behov, herunder også interne uddannelser.
 • Planlægning af pædagogiske opgaver i familier i samarbejde med støttekontaktpersoner.
 • Afholdelse af sagssupervision og sparring.

Der indhentes straffe- og børneattest i forbindelse med din ansættelse.

Vi har løbende ansættelsessamtaler.

Ansøgning sendes til HR chef Samin Razak stottecompagnietjob@humanadanmark.dk