Hvordan arbejder vi i Humana og hvorfor?

Udgivet: 2022-01-07

I Humana Danmark har vi mange fagligheder i spil. Vores medarbejdere har baggrund som socialpædagog, socialrådgiver, psykolog, specialskolelærer, ergo- og fysioterapeut – og flere endnu.

Ens for os alle er, at vi indenfor det specialiserede socialområde arbejder ud fra tilgangene Low Arousal (også kaldt Afstemt Pædagogik, anbefalet af socialstyrelsen[1]) og den kognitive, ressourcefokuserede, anerkendende pædagogiske tilgang. Vi laver i det videst mulige omfang helhedsindsatser, og vi ønsker at se og behandle det hele menneske – ikke blot en diagnose eller problematik.

I Humana over hele Norden er vi gennemsyret af vores værdigrundlag. Vi tror nemlig på, at alle har ret til et godt liv – i trit med handicapkonventionens ånd[2]. Det er egentlig samme udgangspunkt, vores lovgivning herhjemme med lov om social service har rod i[3]. Hver dag vi går på arbejde, arbejder vi for at vores borgere skal have et godt liv. Vi er også glade og stolte over, når vi kan se, at vores borgere får et bedre liv, efter vi har startet indsatser op og efter lidt tid kan begynde at se konkrete effekter af det.

Udover det værdimæssige og de etiske overvejelser arbejder vi også ud fra et ressourcefokuseret menneskesyn. Hvad betyder det? Jo, hos en person med særlige behov kunne man vælge at have sit fokus på begrænsningerne af personens funktionalitet – at have øje på alt det personen ikke kan. Vi vælger at have vores fokus på det, personen faktisk kan på trods af sine omstændigheder, og ud fra det menneskesyn arbejder vi videre med at stressreducere, kravtilpasse og skabe mestringserfaringer ud fra personens udgangspunkt. Det ligger der meget god forskning til grund for, men uanset hvor meget viden man har som pædagogisk personale, så er der brug for også at være stærk på sin metodiske tilgang, når man står ude i virkeligheden og eksempelvis oplever et affektudbrud, hvor tingene kan flyve om ørene på en. Det er derfor, vi løbende videreuddanner vores personale med interne og eksterne undervisningsdage, og vores støttekontaktpersoner bliver superviseret løbende i tæt kontakt med deres sagsleder. Hvad udløste affektudbruddet hos den pågældende person? Kan vi planlægge os ud af det en anden gang, med det vi har lært? Hvilke håndteringsstrategier var adfærden et udtryk for, personen manglede, og hvordan kan vi arbejde med, at personen kan få de strategier? Sådan arbejder vi i forskellige forløb med eksempelvis en støttekontaktperson, forældrevejledning, supervision af personalegrupper eller i andre sammenhænge.

Kontakt os i dag, hvis der er noget, vi kan hjælpe dig med.

Skrevet af Casper Walsøe Hansen, autoriseret psykolog og pædagogisk vejleder

 

[1] Socialstyrelsen om Afstemt Pædagogik: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/afstemt-paedagogik
[2] FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, kan bl.a. downloades på dansk her: https://sm.dk/media/7281/handicapkonventionen2017.pdf
[3]På Social- og Ældreministeriets hjemmeside kan man læse, at vi i Danmark ratificerede konventionen, og i 2014 tilsluttede os tillægsprotokollen, og dermed påtog os at vores lovgivning og administration lever i overensstemmelse med konventionens krav: https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/handicappolitik/fn%E2%80%99s-konvention-om-rettigheder-for-personer-med-handicap