1. Start
  2. Nyheder
  3. Humanas døgnaflastning §84

Humanas døgnaflastning §84

Det Gule Hus

Stor glæde for os idag at kunne dele denne nyhed.

Til forældrene
Når man som familie har truffet den beslutning, at der er behov for aflastning af sit barn, skal man mødes med varme og omsorg, og en ramme, hvor man som forældre kan være tryg i at der bliver taget hånd på bedste vis. Det ved vi i Humana, og derfor er den fælles Vision for hele Humana, at alle har ret til et godt liv – ja alle, vores ledesnor.

Du vil som forælder opleve en tæt og varm kommunikation med et højt informationsniveau, og særlige hensyn til netop dit barn, når det er i aflastning i ”Det Gule Hus”.

Vi vil sammen med jer få alle de nødvendige informationer, så det kan blive en succes for jeres barn og for jer som familie, at sende jeres barn i aflastning.
I kender jeres barn bedst og vi vil lytte til jeres ønsker og behov.


Hvad er aflastning i Humana?
Aflastning er en løsning for familier med børn og unge med særlige behov, og når familien har behov for et frirum. Aflastningen kan være en løsning, når barnet eller den unge har en diagnose, som fx autisme, angst eller ADHD, som lægger stort pres på familien.
Det er muligt at tilpasse tilbuddet til familiens ønsker og behov, og aflastningen kan sammensættes på forskellige måder.


Hvordan arbejder vi med aflastning?
Hos Humana tilbyder vi aflastning i en gammel portnerbolig som vi har indrettet med et lyst, varmt og hjemligt miljø. Vi har en lille have med græsplæne der er omkranset af en høj hæk.


Vi har plads til 2 børn/unge pr. døgn.
Der vil være 2 medarbejdere i de vågne timer og 1 sovende nattevagt, der kan være tilgængelig, såfremt der er behov for det.


Huset er i 2 etager, med et aflastningsværelse i stuen og et på første sal. Der er fælles stue og køkken, samt 1 toilet på første sal og et fælles bad med toilet på stueplan.


Aflastningen tilrettelægges efter barnets og familiens behov ud fra den bevilling der følger barnet/den unge fra den kommunale forvaltning.


Til kommunen
Formålet med aflastningen er at frigive tid hos forældrene, så de fx har mulighed for at varetage praktiske opgaver eller tilbringe tid med eventuelle andre børn i familien og give dem opmærksomhed og særlig omsorg.
Vores mål er at yde en indsats, hvor barnets eller familiens behov tilgodeses, så vi bedst muligt passer godt på barnet/den unge, samtidig med at vi sikrer, at forældrene får en reel oplevelse af at få mulighed for at gøre nogle andre ting og få familien til at hænge sammen. At aflaste forældrene så de kan koble af og samle den gode energi.


Uanset om det er et barn med ADHD, autisme eller andre udfordringer er vores mål hos Humana i det Gule Hus at skabe en base hvor barnet/den unge oplever sig tryg, og bliver set som en ligeværdig person med egne behov som vi på bedste vis imødekommer.


Kendetegnene for dette er Humanas matchningsproces, hvor der sammen med forældrene, børnene og de unge afdækkes særlige behov og ønsker af fx medarbejderes kompetencer og/eller erfaringer.


Målgruppe
Efter servicelovens § 84, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Bestemmelsen gælder både, hvis der er tale om pasning og pleje af et hjemmeboende barn under 18 år, og hvis der er tale om pasning og pleje af en voksen, der bor hjemme.


Vurdering af behovet
Ved vurderingen af behovet for aflastning og afløsning tages der udgangspunkt i den eller de pårørendes behov, og det er således ikke behovet hos personen med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der skal vurderes. Vurderingen sker på baggrund af en konkret individuel vurdering af behovet.
Efter servicelovens § 87 skal kommunen sikre, at der i fornødent omfang kan tilbydes afløsning og aflastning døgnet rundt.


Godkendelse og tilsyn
Aflastning i henhold til § 84, jf. § 44, hører under konkret godkendelse, som skal foretages af den anbringende kommune, hvormed det er den anbringende kommune, der foretager godkendelsen og fører tilsyn med stedet, herunder den daglige drift og det pædagogiske arbejde.


Pædagogisk afsæt
Vi arbejder ud fra en anerkendende, ressourcefokuseret platform med et mål der skal skabe små, sikre og synlige succeser for barnet eller den unge.
Vi har særlig viden om angst, OCD, PTSD, selvskadende adfærd, problemskabende adfærd, længerevarende problematisk skolefravær, social isolation, tvangsadfærd, spiseforstyrrelser med videre.


Ofte stiller vores opgaver krav til vores viden om udviklingsforstyrrelser som autisme, generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, Tourettes syndrom,
sanseintegrationsvanskeligheder med videre.

Vi arbejder med metoder som blandt andet er inspireret af den anerkendte KRAP tilgang, Low Arousal, som også kaldes Afstemt Pædagogik, og stresshåndtering. Endvidere har vi stor viden om og erfaring med anvendelsen af andre specialpædagogiske metoder og tilgange, som kan være virksomme i arbejdet med børn og unge, familier, med eksempelvis øget sensitivitet, højt konfliktniveau, angst, høj stresssårbarhed og belastningssymptomer, der nødvendiggør beslutninger om aflastning for at sikre den samlede families trivsel.


For yderligere information kontakt:
Afdelingsleder, Det Gule Hus
Christian Jensen
Sydmarken 32G
2860 Søborg
Tlf. direkte: 25949624

eller

Humanas hovedtelefon:
Tlf. 70701807