1. Start
  2. Om os
""

Om os

Humana Danmark varetager komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge, jf Barnets lov, samt familier og voksne borgere, jf Lov om social service og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Humana er en specialiseret virksomhed, der tilbyder individuelle og helhedsorienterede tilgange til sårbare børn og unge, familier og voksne borgere i Danmark. Vi har mere end 70 medarbejdere fra forskellige faglige baggrunde, der arbejder ud fra tilgangene Low Arousal og den kognitive, ressourcefokuserede, anerkendende pædagogiske tilgang. Vi tilbyder en række tjenester til borgere, enten via kommune/region eller som privatperson, herunder:
- Støttekontakt
- Vejledningsforløb familiebehandling
- Bostøtte
- Støttet samvær
- Mentorforløb

Humana har særlig viden og erfaring med pædagogisk støtte til følgende områder:

- Autisme
- ADHD
- Angst
- OCD
- PTSD
- Selvskadende adfærd
- Problemskabende adfærd
- Længerevarende(problematisk) skolefravær
- Social isolation
- Tvangsadfærd
- Spiseforstyrrelser

Som organisation er vi dedikeret til at videreuddanne vores medarbejdere og tilbyder interne og eksterne undervisningsdage og supervision for at sikre en stærk metodisk og praktisk tilgang til mødet med borgerne. Virksomheden er en del af Humana AB, hvor alle 20.000 medarbejdere har en vision om, at alle har ret til et godt liv i handicapkonventionens ånd.

Hvis du ønsker at benytte vores tjenester som privatperson, kan du kontakte Humanas hovednummer på 70701807.