1. Start
  2. Om os
  3. Kommentarer og klager
""

Kommentarer og klager

Vi efterstræber altid at blive bedre til det vi gør, og ønsker at behandle alle i vores virksomhed respektfuldt. Vi sørger for at vores borgere får den omsorg de har ret til. Derfor er det uvurderligt for os at modtage holdninger og meninger om vores virksomhed.

For medarbejdere

Det er vigtigt for os, at Humanas medarbejdere har mulighed for at fremsætte deres holdninger og meninger om vores virksomhed. Hvis du som medarbejder har mistanke om uregelmæssigheder og overtrædelser af love, vil vi meget gerne vide det. I givet fald, hvor henvender du dig?

  • Din chef
  • Chefens chef
  • HR-chefen
  • Whistleblower-funktionen - Denne er til rapportering ved alvorlig fejlbehandling. Man kan godt være anonym.

Alvorlig forseelse

Med alvorlig forseelse henvises der til forbrydelser der kan føre til fængsel, såsom svindel, underslæb, tillidsbrud og korrupte handlinger såsom at give og tage bestikkelse samt miljøforbrydelser.

Andre alvorlige misforhold omfattes også af forordningen. Eksempler på ikke-kriminel, men alvorlig forseelse, er krænkelser af grundlæggende friheder og rettigheder, livsrisici, sikkerhed, sundhed og miljø skader. Forbrydelsen eller forseelsen behøver ikke at have fundet sted, det er tilstrækkeligt, at medarbejderen har konkrete mistanke om, at han har gjort det.

Du kan også sende din anmeldelse (du må gerne være anonym) til:
tf Kvalitetsdirektør
Damir Bandic
Warfvinges väg 39, 7tr
112 51 Stockholm
Sverige

Whistleblower-funktionen erstatter ikke dine forpligtelser som medarbejder til at rapportere fejlbehandling og væsentlige risici for fejlbehandling i virksomheden.

Informationsfrihed, informationsbeskyttelse og individuel fortrolighed

Humana er et firma med et stærkt værdisæt, og vores ambition er at være så åbne og gennemsigtige som muligt, eksempelvis i forhold til vores kontakter med medierne.

Alle medarbejdere har også ret til at tale med medierne som privatperson, dette kaldes informationsfrihed. Det er en lovbestemt ret. Men selv om du har lov til at tale med medierne, ophæver det ikke den individuelle tavshedspligt, der vedrører vores borgere og kunder, det vil sige, vi udtaler os aldrig om en enkelt sag. Vi skal altid huske, at det er den enkelte borger/kunde, vi arbejder for, vi beskytter.

Enhver, der taler til medierne, har også ret til beskyttelse af Whistleblower-funktionen. Dette betyder at journalisten der modtager et tip, ikke må afsløre sin kilde hvis informanten ønsker at være anonym. Offentligheden må ikke undersøge hvem der har givet oplysningerne, eller straffe den person der har givet oplysningerne. For visse grupper af medarbejdere er whistleblower-beskyttelse ekstra stærk, dette gælder for medarbejdere i den offentlige sektor men også medarbejdere i den private sektor, der udfører offentligt finansieret omsorg. Beskyttelsen af ​​informanter betyder, at Humana som arbejdsgiver ikke må spørge, hvem der har givet information til medierne, eller straffe en medarbejder, der henvendte sig til medierne med information.