Kontaktoplysninger

Kontakt os

Medarbejdere Humana marts 2024

Administrationen

Lone Stærkjær

Lone Stærkjær

Socialfaglig koordinator

Jeg er uddannet socialrådgiver, og har erfaring fra handicapområdet. Jeg er optaget af det gode og meningsfulde samarbejde omkring børn, voksne og familier.
Har desuden stor erfaring med visuelle systemer til mennesker med handicap og andre socialpædagogiske metoder, som fx KAT kassen.
Jeg har ansvaret for vores kontrakter og statusrapporter, og varetager ofte kontakten med vores kommunale samarbejdspartnere samt kontakt på vores hovedtelefon.

+45 25949634

lone.staerkjaer@humana.dk

Mere om Lone Stærkjær Mindre om Lone Stærkjær

 

Mette Westergaard

Mette Westergaard Jakobsen

Organisations- og HR-konsulent

Jeg er tilknyttet HR-afdelingen, og er ansvarlig for at koordinere den daglige administrative drift. Det er også mig man kommer til ved diverse IT-problemstillinger. Derudover er jeg også dataansvarlig.

+45 25949625
mette.westergaard@humana.dk

Mere om Mette Westergaard Jakobsen Mindre om Mette Westergaard Jakobsen

 

A woman posing for a photo

Anette Christiansen

Administrativ koordinator

Jeg er tilknyttet administrationen, og står for at samle alle trådene i den daglige drift. Det er mig, mine kolleger kontakter, hvis de har brug for administrativ hjælp.

+45 25949618
anette.christiansen@humana.dk

Mere om Anette Christiansen Mindre om Anette Christiansen

 

Jette C

Jette Christensen

Bogholder
Mere om Jette Christensen Mindre om Jette Christensen

 

 

Sagsledere

 

Camilla A

Camilla Støjberg Andreæ

Pædagogisk og administrativ sagsleder, Sjælland

Jeg er uddannet pædagog og har sidenhen gennemført en pædagogisk diplomuddannelse i kommunikation samt vejledningsmetoder og -processer. Jeg arbejder ud fra den systemiske teori og metode samt Low Arousal tilgangen.

+45 25949602

camilla.stojberg@humana.dk

Mere om Camilla Støjberg Andreæ Mindre om Camilla Støjberg Andreæ

 

 

Christian Jensen

Christian Jensen

Pædagogisk og administrativ sagsleder, Sjælland

Jeg er pædagogisk og administrativ sagsleder, samt afdelingsleder for Humanas aflastningstilbud ’Det Gule Hus’, Sjælland. Jeg varetager derudover løbende specialiserede opgaver som familiebehandler og underviser. I mit arbejde med børn og familier anvender jeg en anerkendende, stressreducerende og ressourcefokuseret tilgang med en systemisk forståelse for familiens sammenspil. Jeg underviser samt superviserer dertil internt og eksternt inden for Low Arousal tilgangen.
Jeg har 15 års erfaring fra specialområdet, er uddannet pædagog og har løbende opkvalificeret mig i tilgange som KRAP samt forskellige vejledningsmetoder, coaching processer.

+45 25949624

christian.jensen@humana.dk

Mere om Christian Jensen Mindre om Christian Jensen

 

Jarle

Jarle Kolstad Majcherek

Pædagogisk og administrativ sagsleder, Sjælland

Jeg er pædagogisk vejleder og uddannet teolog med speciale i socialt arbejde. Jeg er ydermere uddannet Kognitiv Miljøterapeut, Dialektisk Adfærdsterapeut, og jeg er videreuddannet i videnskabsteori og pædagogik. Jeg arbejder systemisk, sociologisk og med udgangspunkt i metoder og tilgange indenfor Low Arousal og stressreducering.

+45 25949611

jarle.majcherek@humana.dk

Mere om Jarle Kolstad Majcherek Mindre om Jarle Kolstad Majcherek

 

 

A person posing for the camera

Line Harboe Drejer

Pædagogisk og administrativ sagsleder, Sjælland

Jeg er uddannet pædagog, og har efterfølgende gennemført en pædagogisk diplomuddannelse i vejledningsmetoder og -processer. Jeg arbejder som pædagogisk vejleder. Jeg har mange års erfaring indenfor skole-, undervisnings- og specialområdet. De seneste 5 år har jeg arbejdet som støttekontaktperson, særligt indenfor autismeområdet. Til daglig arbejder jeg særligt med metoden Low Arousal-tilgangen. 

Mine arbejdsopgaver består i at samarbejde med sagsbehandlere, støtteopgaver, administrativ planlægning, vejledning samt at finde det rette match mellem borger og støttekontaktperson. 

+45 71991158
line.drejer@humana.dk

Mere om Line Harboe Drejer Mindre om Line Harboe Drejer

 

Thomas B

Thomas Buus Nielsen

Afdelingsleder, pædagogisk og administrativ sagsleder, Jylland

Jeg er uddannet pædagog og murer og har mange års praksiserfaring fra det socialpædagogiske og specialiserede område. Jeg arbejder ud fra en kognitiv og Low Arousal-tilgang. Mine primære arbejdsopgaver er samarbejde med sagsbehandlere, forældrevejledning samt støtteopgaver.

+45 71962415

thomas.buus.nielsen@humana.dk

Mere om Thomas Buus Nielsen Mindre om Thomas Buus Nielsen

 

Charlotte Harding Dyrby

Charlotte Harding Dyrby

Pædagogisk og administrativ sagsleder, Jylland

Jeg er uddannet Psykomotorisk terapeut i 2016, og har god erfaring fra det socialpædagogiske område. Jeg arbejder i mit daglige arbejde ud fra en kognitiv, anerkendende og ressource-fokuseret metode, og med en Low Arousal tilgang. Mine primære arbejdsopgaver er at støtte børn og unge, vejledning af forældre, samt samarbejde med kommunale sagsbehandlere mm. Jeg er pt. i gang med at læse et modul på diplomuddannelsen i vejledning på VIA.

+45 71965128
charlotte.harding.dyrby@humana.dk

Mere om Charlotte Harding Dyrby Mindre om Charlotte Harding Dyrby

 

Sidsel Norring-Agerskov

Sidsel Norring-Agerskov

Pædagogisk og administrativ sagsleder, Jylland

Jeg er uddannet pædagog i 2007 og træder ind i Humana med 20 års erfaring fra døgnområdet. Gennem årene har jeg stiftet kendskab med, og varetaget omsorgen for børn og unge mennesker med vidtgående forudsætninger. Det er en naturlighed for mig at arbejde ud fra borgerens egen motivation, men også at inddrage netværket i samarbejdet. Jeg har særlig bred viden indenfor autisme, ADHD, angst, men også indenfor samarbejdet med pårørende.

Udover at fungere som støttekontaktperson og pædagogisk og administrativ sagsleder, har jeg rollen som arbejdsmiljørepræsentant i organisationen.

+ 45 30144298

sidsel.norring-agerskov@humana.dk

Mere om Sidsel Norring-Agerskov Mindre om Sidsel Norring-Agerskov

 

Ulla Aaberg Nielsen

Ulla Aaberg Nielsen

Pædagogisk og administrativ sagsleder, Jylland

Jeg er uddannet pædagog i 2002 og arbejder som pædagogisk vejleder. Jeg har, siden jeg fik min uddannelse, arbejdet indenfor autismeområdet, både på skole og bosted. Jeg er særlig optaget af psykoedukation og den særlige pigeprofil indenfor autismeområdet. Derudover har jeg en AKT-KRAP uddannelse og diverse kurser, bl.a. TEACCH, autismepiloten og Studio III. Min tilgang er ud fra KRAP principperne - kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, Low Arousal. 

+ 45 25949615

ulla.aaberg.nielsen@humana.dk

Mere om Ulla Aaberg Nielsen Mindre om Ulla Aaberg Nielsen

 

Amela Dunic Karovic

Amela Dunic Karovic

Pædagogisk og administrativ sagsleder, Jylland

Jeg er uddannet pædagog siden 2012 og arbejder som pædagogisk vejleder. Jeg har mange års erfaring indenfor det social-specialpædagogiske område. De seneste 3 år, har jeg særligt arbejdet med børn og unge med skoleværing, angst, ADHD og autisme, som havde behov for en særlig tilrettelagt indsats. Jeg arbejder ud fra en kognitiv og ressourceorienteret tilgang med udgangspunkt i KRAP principperne, hvor jeg særligt har fokus på en helhedsorienteret tilgang og indsats.

+45 30141157
amela.dunic@humana.dk

Mere om Amela Dunic Karovic Mindre om Amela Dunic Karovic

Ledelsen

Lone Nørgård Holst-Hansen

Lone Nørgård Holst-Hansen

Administrerende direktør - CEO

Jeg er administrerende direktør for Humana Danmark.
Min baggrund er bygget op dels af praksis og dels af teori funderet på en kognitiv og sociologisk tilgang til mødet med mennesker.

+45 30203667

lone.hansen@humana.dk

Mere om Lone Nørgård Holst-Hansen Mindre om Lone Nørgård Holst-Hansen

 

 

Anette Schmidt

Vicedirektør

Jeg er uddannet socialrådgiver med primær erfaring indenfor børne- og ungeområdet. Jeg har erfaring indenfor handicapområdet, kriminalitetstruede unge, anbringelsesområdet, og arbejdet med plejefamilier.

I Humana er min funktion centreret omkring daglig ledelse, herunder socialfaglige opgaver og HR, blandt andet rekruttering.

+45 25949604

anette.schmidt@humana.dk

Mere om Anette Schmidt Mindre om Anette Schmidt

 

Vi har udover, ledelse, vejledere og administration mere end 40 dygtige medarbejdere, der samlet set kan løfte støttekontaktperson opgaver inden for alle vores beskrevne områder med værdierne glæde, ansvar og engagement som fundament.

Alle medarbejdere i Humana gennemgår løbende intern faglig opkvalificering gennem interne undervisningsdage og forløb, samt eksterne temadage.