Ledelsen

Lone Nørgård Holst-Hansen Administrerende direktør - CEOAdministrationen


Mette Westergaard Administrationskoordinator og IT-ansvarlig

Tovholdere

Camilla Andræe Tovholder 25949602

Jarle Kolstad Majcherek Tovholder 25949611

Christian Jensen Tovholder 25949624

Vi har udover, ledelse, vejledere og administration mere end 40 dygtige medarbejdere, der samlet set kan løfte støttekontaktperson-opgaver inden for alle vores beskrevne områder med værdierne glæde, ansvar og engagement som fundament.

Alle medarbejdere i StøtteCompagniet gennemgår løbende intern faglig opkvalificering gennem interne undervisningsdage og forløb samt eksterne temadage.