Ledelsen

Lone Nørgård Holst-Hansen Administrerende direktør - CEOAdministrationen


Mette Westergaard Administrationskoordinator og IT-ansvarlig

Vi har udover, ledelse, vejledere og administration mere end 40 dygtige medarbejdere, der samlet set kan løfte støttekontaktperson-opgaver inden for alle vores beskrevne områder med værdierne glæde, ansvar og engagement som fundament.

Alle medarbejdere i StøtteCompagniet gennemgår løbende intern faglig opkvalificering gennem interne undervisningsdage og forløb samt eksterne temadage.