Tilbage til Om os

Humana Danmark kan tilbyde såvel private som offentlige organisationer, skoler, opholdssteder, bosteder, forvaltninger og uddannelsesinstitutioner m.v. oplæg, kurser, supervision og undervisning samt tilrettelæggelse af særlige forløb målrettet lige præcis den enkelte institutions behov.

Målet for Humanas kursusvirksomhed er at stille viden og relevante handlemuligheder til rådighed, med henblik på at få skabt de bedste betingelser for en god udvikling.

Vi har særlig viden om håndtering af problemskabende adfærd, hvor vi arbejder med metoder som bl.a. tager udgangspunkt i Low Arousal, Afstemt Pædagogik (AP-metoden) og stresshåndtering. Endvidere har vi stor viden om og erfaring med anvendelsen af andre specialpædagogiske metoder og tilgange, som kan være virksomme i arbejdet med børn og unge, familier, samt voksne og ældre med eksempelvis øget sensitivitet, højt konfliktniveau, angst, høj stresssårbarhed og belastningssymptomer.

Vores supervisions omhandler typisk:

  • Forebyggelse og håndtering af vold og trusler på arbejdspladsen
  • Grundlæggende forståelse for udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed
  • Håndtering af problemskabende adfærd i skolen og i hjemmet
  • Praktisk-pædagogiske værktøjer

Det er væsentligt at pointere, at det er pædagogisk supervision med udgangspunkt i praksis Humana tilbyder, og har mange års erfaring med på mange forskellige platforme.

Som hovedregel tager vi udgangspunkt i de problemstillinger personalet oplever i forhold til borgerne og så går supervisor på “opdagelse” sammen med personalet i disse problemstillinger og herigennem arbejdes med at opnå en ændring i den fremadrettede praksis og af den forståelse, personalet har af borgerens adfærd.

I bund og grund handler det for Humana Danmark at være katalysator for Visionen: 
Alle har ret til et godt liv - Ja alle.