Kontaktoplysninger

Kontakt os

Three perons walking down a sidewalk

Børn og unge

Humana Danmark varetager komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge.

Humana Danmarks medarbejdere tilbyder og leverer professionel støtte, med udgangspunkt i barnet eller den unges særlige behov og motivation, der arbejdes med målrettede og individuelle tilpassede indsatser, som tager udgangspunkt i kommunens handleplan for indsatsen.

 

  • Støttekontaktpersonforløb
  • Forældrevejledning
  • Skoleforberedende undervisning
  • Familiebehandling
  • Mentorforløb
  • Støttet samvær
  • Aflastnings- og skærmningsopgaver

 

Vi møder barnet/den unge med respekt og ligeværd samt med en høj faglighed og forståelse og validering for den enkeltes særlige behov eller udfordringer. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med skolevægring. 

Vi arbejder med udgangspunkt ud fra en anerkendende, ressourcefokuseret platform med et mål om at sikre små og synlige succeser for barnet eller den unge.

Kendetegnene for dette er Humana Danmarks matchningsproces, hvor der sammen med forældrene, børnene og de unge afdækkes særlige behov og ønsker af fx. medarbejderes kompetencer og - eller erfaringer.

Familie

I Humana Danmark arbejder vi med udgangspunkt i at familien skal holdes samlet, og at der skabes hensigtsmæssige dynamikker og mestringsstrategier i familien.

Vi varetager komplekse opgaver omkring en lang række forskellige familieproblematikker. Vi varetager forebyggende foranstaltninger, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver, akutforanstaltninger samt mentorforløb.

Vi samarbejder med og støtter familien, så de får muligheden for at udvikle en forståelse for hinandens perspektiver og strategier, således at funktioner og roller i familien bliver tydelige for alle på hvert deres udviklingsniveau.

Målet med den samlede støtte er, at sikre familiens indsigt i deres egen hverdag, ud fra den konkrete situation, familiens egne mål samt de kommunale handleplansmål. Børnene skal sikres kontinuerlighed og forudsigelighed i deres udvikling, fx. i forhold til konfliktløsningsmodeller, skolegang, fritidsliv og sociale kontakter.

Vi tilrettelægger altid individuelt ud fra respekten for den enkelte families normer og kulturelle baggrund samt den kommunale handleplan for indsatsen.

Kendetegnene for dette er Humana Danmarks matchningsproces, hvor der sammen med familien afdækkes særlige behov og ønsker af fx. medarbejderes kompetencer og - eller erfaringer.

Voksne og ældre

Humana Danmark varetager, i samarbejde med kommunerne, komplekse opgaver omkring voksne og ældre borgere. 

Vi varetager forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, forløb med støttekontaktperson, samt kontakt med professionelle netværk der er omkring den enkelte borger. Vi varetager også forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver samt mentorforløb og lignende

Vi tager udgangspunkt i en værdig og respektfuld tilgang i mødet med de voksne og ældre borgere vi samarbejder med. Det er et vigtigt parameter for Humana Danmarks medarbejdere, at borgerne allerede ved første møde mærker en varm og venlig tilgang, der professionelt tager udgangspunkt i den enkelte borgeres oplevelse af virkeligheden.

Der arbejdes ud fra konkrete aftaler og mål, med afsæt i målene fra den kommunale handleplan.

Målene skal være operationelle, så det er muligt at aflæse fremskridt, både for borgeren og for den kommune som bestiller opgaven.

Vi tilrettelægger altid individuelt ud fra respekten for den enkelte borgers normer og kulturelle baggrund samt den kommunale handleplan for indsatsen.

Kendetegnene for dette er Humana Danmarks matchningsproces, hvor der sammen med borgeren afdækkes særlige behov og ønsker af fx. medarbejderes kompetencer og - eller erfaringer.

Vi kan varetage

Målgrupper

Angsttilstande, anoreksi, bipolar lidelse, dyspraksi, demens, fysiske funktionsnedsættelser, indlæringsvanskeligheder, personlighedsforstyrrelse, posttraumatisk stress - PTSD, psykoser, psykosociale problematikker, selvskadede adfærd, Tourettes syndrom, ADD, ADHD, alkoholmisbrug, aspergers syndrom, autismespektrumsforstyrrelse (ASF), borderline, kost og vægt, neuroser, overgreb, psykiske traumer, psykiske udviklingsforstyrrelser, skizofreni, skolevægring, sociale problemer, somatiske udfordringer, spiseforstyrrelser, tvangslidelse - OCD.

Ydelsesform

Ambulant, i hjemmet eller i aflastning

Lovparagraffer og problematik – Børne/familie

 • § 11
 • § 41
 • § 44
 • § 45
 • § 52.3.6
 • § 54
 • § 11.3.1
 • § 32
 • § 52.3.2
 • § 52.3.3
 • § 52.3.9

Lovparagraffer og problematik – Voksen/ældre

 • § 76 og 76a
 • § 84
 • § 86.2
 • § 85
 
 
Humana Randers

Facebook

Besøg os for et indblik i vores daglige virksomhed.

følg os