Kontaktoplysninger

Kontakt os

Vi hjælper dig

Humana Danmark varetager, i samarbejde med kommunerne, komplekse opgaver omkring voksne og ældre borgere. 

Vi varetager forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, forløb med støttekontaktperson, samt kontakt med professionelle netværk der er omkring den enkelte borger. Vi varetager også forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver samt mentorforløb og lignende

Vi tager udgangspunkt i en værdig og respektfuld tilgang i mødet med de voksne og ældre borgere vi samarbejder med. Det er et vigtigt parameter for Humana Danmarks medarbejdere, at borgerne allerede ved første møde mærker en varm og venlig tilgang, der professionelt tager udgangspunkt i den enkelte borgeres oplevelse af virkeligheden.

Der arbejdes ud fra konkrete aftaler og mål, med afsæt i målene fra den kommunale handleplan.

Målene skal være operationelle, så det er muligt at aflæse fremskridt, både for borgeren og for den kommune som bestiller opgaven.

Vi tilrettelægger altid individuelt ud fra respekten for den enkelte borgers normer og kulturelle baggrund samt den kommunale handleplan for indsatsen.

Kendetegnene for dette er Humana Danmarks matchningsproces, hvor der sammen med borgeren afdækkes særlige behov og ønsker af fx. medarbejderes kompetencer og - eller erfaringer.

Udfordringer

 

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autismespektrumsforstyrrelser
 • Støtte i hjemmet
 • Botræning

Vi kan varetage

Målgrupper

Angsttilstande, anoreksi, bipolar lidelse, dyspraksi, demens, fysiske funktionsnedsættelser, indlæringsvanskeligheder, personlighedsforstyrrelse, posttraumatisk stress - PTSD, psykoser, psykosociale problematikker, selvskadede adfærd, Tourettes syndrom, ADD, ADHD, alkoholmisbrug, aspergers syndrom, autismespektrumsforstyrrelse (ASF), borderline, kost og vægt, neuroser, overgreb, psykiske traumer, psykiske udviklingsforstyrrelser, skizofreni, skolevægring, sociale problemer, somatiske udfordringer, spiseforstyrrelser, tvangslidelse - OCD.

Ydelsesform

Ambulant, i hjemmet eller i aflastning

Lovparagraffer og problematik – Børne/familie

 • § 11
 • § 41
 • § 44
 • § 45
 • § 52.3.6
 • § 54
 • § 11.3.1
 • § 32
 • § 52.3.2
 • § 52.3.3
 • § 52.3.9

Lovparagraffer og problematik – Voksen/ældre

 • § 76 og 76a
 • § 84
 • § 86.2
 • § 85