A young boy playing at a table with an adult.
A woman sitting at a table with a laptop and smiling at the camera

Supervision og kurser

Vi har særlig viden om håndtering af problemskabende adfærd, hvor vi arbejder med metoder som bl.a. tager udgangspunkt i Low Arousal og stresshåndtering.

Læs mere om vores supervision
A person sitting at a table

Facebook

Besøg os for et indblik i vores daglige virksomhed.

følg os